Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Purple PSP (dále jen „Purple P2P“ nebo „my“) zpracovává osobní údaje uživatelů služby Vzajemne.cz zahrnujících objednávání potravin a zboží(dále jen „aplikace Vzajemne.cz“) a skrze internetové stránky Vzajemne.cz..

Termín „Služby Vzajemne.cz“ uváděný v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazuje jak na Internetové stránky vzajemne.cz, tak na aplikaci vzájemne.cz. Termín „Uživatel“ a „vy“ uváděný v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazuje na stávající a potenciální zákazníky, kurýry a prodejce a dodavatele potravin a zboží.

V našich zásadách ochrany osobních údajů popisujeme mj. typy osobních údajů, které zpracováváme, způsob, jakým je zpracováváme, a jak vy, subjekt údajů, můžete uplatnit svá práva (např. právo vznést námitku, právo na přístup).

Některé z našich služeb mohou podléhat samostatným zásadám ochrany osobních údajů. Budeme vás informovat v případě, že pro příslušnou službu platí samostatné zásady ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů lze podle potřeby měnit z důvodu změn v postupech zpracování údajů či z jiného důvodu. Aktuální znění těchto zásad najdete na Internetových stránkách. Tyto zásady ochrany osobních údajů podstatným způsobem nezměníme, ani neomezíme vaše práva, aniž bychom vás o dané skutečnosti předem informovali.

Tyto zásady ochrany osobních údajů užívají některé termíny ve stejném významu jako obchodní podmínky.

 1. SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů ze strany společnosti Purple P2P s.r.o., IČO: 09110127, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 117301 se sídlem Masarykova 409/26, Brno-město, 602 00 Brno, Česká republika.

Email: podpora@vzajemne.cz

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, A JEJICH ZDROJE 

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: uživatelská data a analytická data.

Uživatelská data

Zpracováváme primárně uživatelská data, která jsou nám přímo poskytnuty v rámci registrace. My jsme oprávněni shromažďovat uživatelská data Uživatele včetně objednání informačního zpravodaje nebo vyplnění jiného formuláře. Prosím, vezměte na vědomí, že shromažďujeme i údaje o veškerých transakcích a platbách, které provádíte v rámci Služeb Vzajemne.cz.

 1. Uživatelská data nezbytná k využívání Služeb vzajmne.cz 

Následující osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi, pro účely našich oprávněných zájmů při plnění smluvních závazků vůči Zákazníkovi a za účelem splnění našich zákonných povinností.

Při registraci ke Službám vzajmne.cz, založení uživatelského účtu a následné úhradě za služby a zboží nám musíte sdělit následující informace:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • informace týkající se vaší platební karty jako její číslo a datum platnosti (údaje nezbytné za účelem objednání potravin a zbožé prostřednictvím Služeb vzajmne.cz, které ovšem společnost Purple P2P neukládá, neboť pro účely zpracování plateb využívá služby třetí strany)

 

 1. Uživatelská data, která poskytujete dobrovolně

Další informace. Jsme oprávněni zpracovávat i další informace, které nám dobrovolně poskytnete, jako: 

 • informace, které sdělíte v rámci hodnocení našich služeb, popř. při hodnocení dalších uživatelů
 • marketingový souhlas či nesouhlas
 • informace, které nám poskytnete telefonicky nebo e-mailem nebo v rámci chatu, včetně nahrávek hovorů s naším oddělením služeb zákazníkům

Vedle uživatelských dat, které nám poskytnete, zpracováváme i některé vaše osobní údaje, které nám poskytne třetí strana.

Analytická data

Ačkoli běžně analytická data k vaší identifikace jako fyzické osoby nepoužíváme, někdy vás z nich rozpoznáme, a to buď samostatně nebo v kombinaci či ve spojení s uživatelskými daty. V takových situacích lze, dle platných právních předpisů, analytická data považovat rovněž za osobní údaje, a my s nimi tak nakládáme.

Jsme oprávněni automaticky shromažďovat následující Analytická data, když navštívíte Služby Vzajemne.cz nebo komunikujete v jejich rámci:

Informace o zařízení. Shromažďujeme následující informace o technickém zařízení, které používáte, když využíváte Služby Vzajemne.cz:

 • zařízení, jeho identifikační číslo a IMEI
 • země
 • IP adresa
 • typ a verze vyhledavače
 • operační systém
 • poskytovatel internetových služeb
 • identifikátor reklamy vašeho zařízení
 • identifikátor návštěvníka

Informace o užívání. Shromažďujeme informace o tom, jak využíváte Služby Vzajemne.cz: 

 • čas strávený v rámci Služeb Vzajemne.cz
 • komunikace v rámci Služeb Vzajemne.cz
 • informace o objednávkách, které zadáváte prostřednictvím Služeb Vzajemne.cz
 • URL internetových stránek, které navštívíte před a po návštěvě Služeb Vzajemne.cz
 • datum a čas vašich návštěv Služeb Vzajemne.cz
 • oddíly Služeb Vzajemne.cz, které navštívíte
 • produkty, které v rámci Služeb Vzajemne.cz vyhledáváte

Cookies

Za účelem shromažďování Analytických dat a dalších informací v rámci toho, když Uživatel navštěvuje Služby Vzajemne.cz, a jejich ukládání používáme různé technologie, včetně cookies a webových signálů.

Cookies jsou malé textové soubory odesílané a ukládané ve vašem zařízení, díky kterým můžeme identifikovat návštěvníky Služeb Vzajemne.cz a umožnit jim jejich využívání a vytvářet souhrnné informace o našich návštěvnících. Cookies využíváme k vylepšování Služeb Vzajemne.cz a služeb pro naše Uživatele. Cookies nepoškodí vaše zařízení ani soubory. Cookies používáme, abychom přizpůsobili Služby Vzajemne.cz a poskytovali informace v souladu se zájmy jednotlivých našich Uživatelů.

Uživatelé jsou oprávněni nastavit svůj internetový vyhledavač, a odmítnout tak cookies, nebo být na každé nové cookies upozorněni. Informace, jak nastavit cookies na některých frekventovaných vyhledavačích najdete např. prostřednictvím následujících odkazů:

 

Prosím, vezměte na vědomí, že některé části Služeb Vzajemne.cz zřejmě nebudou řádně fungovat, pokud cookies odmítnete.

Webový signál je technologie, která umožňuje identifikovat návštěvníky internetových stránek a čtenáře e-mailů a např. zjistit, že byl e-email přečten.

Služby webové analytiky

Služby Vzajemne.cz využívají analytiku Google a jiné služby webové analytiky za účelem vytváření analytických dat a zpráv o tom, jak návštěvníci využívají internetové stránky a jak zlepšit Služby Vzajemne.cz. Přehled o analytice Google najdete na . Analytiku Google můžete odmítnout prostřednictvím následujícího nástroje vyhledavače: .

Reklama a identifikátory návštěvníka

Služby Vzajemne.cz využívají pseudonymizované identifikátory za účelem sledování a předvídání využívání aplikace a služeb z vaší strany a vašich preferencí.

Využívání těchto identifikátorů můžete dle vlastní volby zamezit prostřednictvím následujícího nastavení operačního systému:

V mobilní aplikaci iOS lze využívání reklamních identifikátorů zamezit tak, že zapnete Limit Ad Tracking (Settings → Privacy → Advertising → Limit Ad Tracking). Přehled a více informací o reklamních identifikátorech najdete na internetových stránkách společnosti Apple, které se týkají reklamy a ochrany soukromí (Apple Advertising and Privacy).

V iOS a mobilní aplikaci Android lze využívání reklamních identifikátorů zamezit změnou nastavení (pro iOS: Settings → vzajemne → vzajemne settings → Limit Tracking a pro Andoid: Vzajemne.cz → Profil → ikona nastavení v pravém horním rohu).

Stránky na sociálních sítích

Máme profily na různých platformách sociálních médií, kde inzerujeme naše produkty a jsme v kontaktu se zákazníky. Vzhledem k tomu, že tyto profily provozujeme na platformách třetích stran, při každé vaší návštěvě těchto kanálů na sociálních sítích provozovatelé o vás shromažďují různé osobní údaje.

My a příslušní provozovatelé platforem sociálních médií vystupujeme jako společní správci. Pokud účely a prostředky zpracování stanoví společně dva nebo více správců, jsou společnými správci.

Platformy sociálních médií Facebook a Instagram jsou provozovány společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Neseme odpovědnost za veškeré interakce na našich vlastních platformách. Sami provozovatelé platforem sociálních médií jsou správci údajů pro obecné interakce a interakce mimo naše profily. Výjimkou je zpracování údajů popsané níže v případě analýzy využití (přehledů stránek); za to neseme společnou odpovědnost spolu se společností Facebook. S použitím následujících odkazů získáte přesnější informace o tom, jaké údaje jsou příslušnými provozovateli sociálních sítí shromažďovány:

 

 1. ÚČELY A OPRÁVNĚNÉ DŮVODY KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Účely

Existuje několik účelů, pro které Purple P2P zpracovává vaše osobní údaje:

 1. za účelem poskytování Služeb Vzajemne.cz a plnění našich smluvních závazků (právní důvod: plnění smlouvy a oprávněný zájem)

Purple P2P zpracovává vaše osobní údaje, aby vám mohla nabízet Služby Vzajemne.cz na základě smlouvy, kterou s ní uzavřete.

Údaje používáme např.

 • ke zpracování vaší platby a jakékoli (případné) finanční náhrady, a našim partnerům (prodejcům a kurýrům) poskytujeme informace, které jsou nezbytné pro přípravu či doručení vaší objednávky. Pokud kontaktujete oddělení služeb zákazníkům, pak informace, které nám poskytnete, použijeme k tomu, abychom zodpověděli vaše dotazy či Vám jinak pomohli.
 • k umožnění nabídky služeb a identifikaci potravin či zboží, které prodejce nabízí skrze Službu Vzajemne.cz
 • k nabízení služby přepravy ze strany kurýra, která souvisí s objednávkou zákazníka

 

 1. za účelem plnění našich zákonných povinností (právní důvod: splnění zákonných povinností)

Purple P2P zpracovává vaše údaje, aby mohla plnit své zákonné povinnosti. Tyto údaje zahrnují údaje nezbytné ke splnění povinnosti vedení účetnictví a poskytování informací příslušným úřadům, např. finanční správě.

 1. za účelem vyřizování reklamací a soudních řízení (právní důvod: oprávněný zájem)

Společnost Purple P2P je oprávněna zpracovávat osobní údaje související s vyřizováním reklamací, vymáháním pohledávek a soudními řízeními. Jsme rovněž oprávněni zpracovávat údaje za účelem prevence podvodů a zneužívání našich služeb a za účelem zajištění bezpečnosti dat, systémů a sítě.

 1. pro účely komunikace se zákazníky a marketingu (právní důvod: oprávněný zájem)

Purple P2P zpracovává vaše osobní údaje, aby vás kontaktovala ve věci Služeb vzajmne.cz a informovala vás o souvisejících změnách. Vaše osobní údaje se též využívají za účelem marketingu služby vzajmne.cz a nabídky prodejců.

 1. za účelem zlepšování kvality a analýzy trendů (právní důvod: oprávněný zájem)

Za účelem zlepšování kvality Služeb vzajmne.cz je Purple P2P též oprávněna zpracovávat informace o tom, jak je využíváte, např. formou analýzy trendů využívání Služeb vzajmne.cz. Osobní údaje lze využívat i např. pro účely přehledů spokojenosti zákazníků, abychom mohli zajistit, že naše služby odpovídají vašim potřebám. Je-li to možné, využíváme k tomuto účelu pouze souhrnné údaje, které nejsou personalizované.

Právní důvody zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem splnění našich smluvních závazků a zákonných povinností k Vám. Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem našeho oprávněného zájmu, a to vedení našeho podniku, udržení a rozvoje naší obchodní činnosti a vytváření a udržování vztahů se zákazníky. Pokud vaše údaje využíváme pro účely našeho oprávněného zájmu, vždy vyvažujeme jak naše zájmy, tak vaše právo na soukromí, např. nabízíme vám možnost odmítnout jednoduchým způsobem marketingová sdělení a používáme pseudonymizované údaje nebo údaje, které nejsou personalizované, je-li to možné.

V některých sekcích Služeb Vzajemne.cz můžete být vyzváni k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Takovýto svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

 1. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZEMÍ MIMO EVROPU

Purple P2P ukládá vaše osobní údaje zejména v rámci Evropského hospodářského prostoru. Nicméně subjekty, které nám poskytují služby, a naše provozy se nacházejí na několika místech. Z tohoto důvodu jsme my a subjekty, které nám poskytují služby, oprávněni předávat vaše osobní údaje a mít k nim přístup i v jurisdikcích mimo Evropský hospodářský prostor a trvalé bydliště Uživatele.

Činíme kroky k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů Uživatele v jurisdikcích, kde se zpracovávají. Odpovídající ochranu při předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor zajišťujeme na základě sérií dohod se subjekty, které nám poskytují služby, zejména , nebo jinou formou, např. prostřednictvím .

 1. PŘÍJEMCI

Vaše osobní údaje sdílíme pouze a jen v případě, kdy je to důvodně nezbytné za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje sdílíme se třetí stranou pouze za následujících podmínek:

 1. za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů sdílíme údaje s oprávněnými subjekty, které poskytují služby 

Vaše osobní údaje sdělujeme třetí straně (např. prodejce, který připravuje objednávku, kurýrovi, který ji doručuje a Zákazníku, který objednává), v rozsahu ve kterém je potřebuje za účelem poskytnutí Služeb Vzajemne.cz. Jsme rovněž oprávněni poskytnout vaše osobní údaje našim přidruženým společnostem nebo oprávněným subjektům, které nám poskytují služby (včetně ukládání údajů, účetnictví, právního poradentství, prodeje a marketingu), aby je pro nás zpracovali, a subjektům, které poskytují platební služby, aby pro nás zpracovaly vaše platby.

Pokud osobní údaje zpracovává třetí strana jménem Purple P2P, přijímáme odpovídající smluvní a organizační opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně za účelem vymezeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, v souladu s veškerými platnými právními předpisy, podle našich pokynů a v souladu s příslušnými závazky zachování mlčenlivosti a bezpečnostními opatřeními.

Prosím, mějte na paměti, že poskytujete-li své osobní údaje třetí straně přímo, např. prostřednictvím odkazu ve Službách Vzajemne.cz nebo při komunikaci s protistranou Vaší kupní smlouvy, budou tyto údaje zpracovávány v souladu se zásadami a standardy této třetí strany.

 1. z právních důvodů a na základě právních postupů 

Jsme oprávněni sdílet vaše osobní údaje s třetí stranou, pokud se v dobré víře domníváme, že přístup a využívání osobních údajů je důvodně nezbytné pro: (i) dodržení veškerých platných zákonů a právních předpisů anebo soudních rozhodnutí; (ii) zjišťování podvodů, trestných činů, bezpečnostních a technických problémů a jejich předcházení a řešení anebo (iii) ochranu zájmů, majetku a bezpečnosti Purple P2P, Uživatelů a veřejnosti, je-li to v souladu s právními předpisy. Je-li to možné, budeme vás o takovémto zpracování osobních údajů informovat.

 1. z jiných oprávněných důvodů

Bude-li Purple P2P účastníkem fúze, akvizice nebo prodeje podniku, jsme oprávněni předat vaše osobní údaje zainteresované třetí straně. Nadále však zajistíme mlčenlivost o všech vašich osobních údajích. O předání osobních údajů a o tom, že nakládání s nimi se bude řídit jinými zásadami ochrany osobních údajů, budeme všechny naše dotčené Uživatele informovat.

 1. s výslovným souhlasem

Sdílení vašich osobních údajů se třetí stranou je možné jen s vaším výslovným souhlasem. Vy máte právo tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat; za tímto účelem nás kontaktujte.

 1. DOBA ULOŽENÍ

Purple P2P neukládá vaše osobní údaje déle, než nám dovoluje zákon a než je nezbytné za účelem poskytování Služeb Vzajemne.cz nebo jejich příslušných částí. Doba uložení závisí za povaze informací a účelu jejich zpracování. Maximální doba uložení se tedy může lišit dle účelu.

Osobní údaje Uživatele souvisejících s jeho uživatelským účtem Služeb vzajmne.cz je užívána v souladu s účely i po zrušení registrovaného účtu. Lze ukládat pouze takové osobní údaje Uživatele uvedené v jeho uživatelském účtu, jejichž zpracování se vyžaduje ze zákona nebo které jsou důvodně nezbytné ke splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů, jako je např. vyřizování reklamací, účetnictví, interní výkaznictví a narovnání. Veškeré osobní údaje Uživatele související s jeho uživatelským účtem budou vymazány 10 let poté, kdy Uživatel zrušil svůj účet Služeb Vzajemne.cz, vyjma osobních údajů nezbytných v určitých výjimečných situacích, např. soudní či jiné řízení.

Analytická data Uživatelů, kteří nemají účet Služeb Vzajemne.cz, ukládáme po dobu 90 dnů.

 1. VAŠE PRÁVA
 2. Právo na přístup

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Máte možnost nahlížet na určité osobní údaje prostřednictvím uživatelského účtu Služeb Vzajemne.cz, nebo si vyžádat kopii osobních údajů.

 1. Právo na odvolání souhlasu

Je-li zpracování založeno na souhlasu Uživatele, je Uživatel oprávněn tento svůj souhlas kdykoli bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu může vést k omezení možností využívat Služby Vzajemne.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování v době před jeho odvoláním.

 1. Právo na opravu

Máte právo na opravu a doplnění nesprávných a neúplných údajů, které o vás vedeme; za tímto účelem nás kontaktujte. Některé osobní údaje můžete opravit nebo aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského účtu Služeb Vzajemne.cz.

 1. Právo na výmaz

Jste rovněž oprávněni požádat nás o výmaz vašich osobních údajů z našeho systému. Vaší žádosti vyhovíme, pokud nemáme oprávněný důvod tak neučinit.

 1. Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti určitému využívání osobních údajů, jsou-li tyto údaje zpracovávány za jiným účelem, než je nezbytné k poskytování Služeb Vzajemne.cz nebo ke splnění zákonných povinností. Vznesete-li námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů, můžete mít omezenou možnost využívat Služby Vzajemne.cz.

 1. Právo na omezení zpracování

Jste oprávněni požádat o omezení zpracování osobních údajů, např. když dosud nedošlo k výmazu či opravě údajů nebo vyřízení námitky anebo když nemáme oprávněný důvod vaše údaje zpracovávat. Vaše možnost využívat Služby Vzajemne.cz však může být v takovém případě omezena.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném a běžně používaném formátu, a předat je třetí osobě.

 1. Jak tato práva uplatňovat

Výše uvedená práva uplatníte dopisem nebo e-mailem zaslaným na naši adresu, která je uvedena výše, v němž uvedete následující informace: jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. My jsme oprávněni vyžádat si doplňující informace nezbytné k potvrzení totožnosti Uživatele. Jsme oprávněni zamítnout nebo zpoplatnit žádost, která je nedůvodně opakovaná, nepřiměřená nebo evidentně nepodložená.

 1. PŘÍMÝ MARKETING

Uživatel má právo zakázat nám používání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu a profilování za účelem přímého marketingu. Uživatel toto právo uplatní tak, že nás kontaktuje na výše uvedené adrese nebo využije funkce Služeb Vzajemne.cz nebo odmítne zasílání sdělení přímého marketingu skrze opt-out nabídku.

 1. PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Pokud se Uživatel domnívá, že jeho osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, je oprávněn podat stížnost na příslušný úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů. V České republice je pro tento dohled příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel je rovněž oprávněn podat svou stížnost na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů v zemi svého trvalého bydliště.

 1. BEZPEČNOST INFORMACÍ

Uplatňujeme administrativní, organizační, technická a fyzická opatření za účelem ochrany osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Tato opatření zahrnují mj. kódování, pseudonimizací, firewall, bezpečnostní zařízení a systémy přístupových práv. Účelem našich bezpečnostních kontrol je zachovat odpovídající úroveň důvěrnosti dat, jejich integrity, dostupnosti, odolnosti a schopnosti obnovit je. Pravidelně testujeme bezpečnost Služeb Vzajemne.cz, systémů a jiných aktiv.

Pokud by navzdory bezpečnostním opatřením došlo k porušení bezpečnosti, které by pravděpodobně mohlo mít negativní dopad na soukromí Uživatelů, co nejdříve příslušné Uživatele a ostatní dotčené strany, včetně příslušných úřadů, je-li to dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů nezbytné, informujeme.